تیم هایمند با توجه به پیشینه ده ساله اش در امور تولید و بازرگانی و صنعت ، در جهت توسعه فعالیت های خویش ،سایت فروش اینترنتی هایمند را نیز راه اندازی کرده تا در جهت راحتی مشتری و فروشنده ، روند فروش را به دور از دغدغه های سیستم سنتی انجام دهد.
با توجه به گستردگی و تنوع مجموعه های تولیدی همکار با گروه هایمند شاخه های فروش و محصولات در زمینه های مختلف به مرور بعد از ارزیابی های کیفی و قیمتی گسترش خواهد یافت.
پاسخگویی مناسب و کسب اطمینان مشتری و ارائه محصولات با کیفیت از اولویت های ما می باشد.